Hardanger Industri forventar at alle lokale politikarar bidreg til å byggja regionen sterkast mogeleg, der mangfaldige arbeidsplassar må stå i sentrum

Av