Slik skal Odda kommune motverke sosial dumping

Onsdag vedtok Odda kommunestyre både reglar som skal motverke sosial dumping, og retningslinjer for arbeidet med å lage ein handlingsplan.