Unge går heile dagar utan do-pause og blir overvaka av sjefen

LO sin sommarpatrulje har besøkt 33 arbeidsplassar i Odda og omegn. 20 av desse hadde brot på arbeidsmiljølova.