Ap vil ha nasjonal læreplassgaranti

Av

Arbeiderpartiet ønsker å innføre en nasjonal garanti om læreplass for alle som har bestått Vg2. Høyre har mer tro på regionale garantier.