Arbeidernes parti, folkets parti, familienes parti, dei svakes parti. Eg ser ikkje heilt dette i denne saka

Av

Er partipisken løftet ut fra kottet?