Antall koronainnleggelser øker, men færre trenger intensivbehandling. De som legges inn nå, blir mindre syke og er innlagt kortere enn for to måneder siden.

Forklaringen er omikron, skriver Aftenposten og viser til Helsedirektoratets statistikk over innlagte.

Mandag fikk 45 koronapasienter intensivbehandling på norske sykehus, det laveste antallet siden 4. november. Rundt halvparten av koronapasientene på norske sykehus legges inn av andre årsaker enn koronasmitten, viser tall fra 10. til 30. januar som Aftenposten har hentet fra Folkehelseinstituttet.

– De som legges inn med korona nå, har ikke den klassiske lungebetennelsen. Mange har en kronisk sykdom som forverres, sier Trond Brunn, overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Eksempler på dette er lungesykdom, hjertesvikt, nyresvikt og diabetes.

Ingen med bekreftet omikronsmitte er blitt lagt inn på intensivavdelingen ved Haukeland.

De fleste koronapasienter som legges inn, ser ut til å klare seg med bare noen dagers behandling før de kan skrives ut igjen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Også blant de eldste er det en mye mindre andel som blir alvorlig syk av omikron, sier han.