24 kjøretøy var innom Statens vegvesen sin kontroll ved Seljestad trafikkstasjon onsdag formiddag.

Åtte tunge kjøretøy ble valgt ut for en grundigere sjekk.

– En fører vil bli anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene da fartsskriveren ikke virket riktig. Dette måtte utbedres før han kunne kjøre videre. Han vil også bli innrapportert til foretakskontroll, opplyser Svein Gunnar Vintertun i vegvesenet.

Det ble også gitt bruksforbud til en semitrailer på grunn av feil på bremsene. Også dette var noe som måtte repareres før videre kjøring.

Av andre reaksjoner som ble gitt fikk en fører 500 kroner i gebyr for å ikke ha med seg vognkort, to førere måtte sikre lasten bedre før de kjørte videre, og tre kjøretøy fikk kontrollsedler for tekniske mangler.