Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Av

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, anbefaler helsemyndighetene. Barnehagene åpner neste uke.