Alle fire har vore ordførar saman med Harald Jordal. No hyller dei den tidlegare kommunesekretæren

Av

Takk Harald