60 prosent færre var her i fjor - nytta høvet til å oppgradere

– Pandemien har sjølvsagt prega besøkstala, men har og ført til noko bra.