50 innbyggjarar vil merka det når den einaste tilkomstvegen deira vert stengt fleire timar dagleg i fleire månadar

Når arbeidet med utbetring av vegen til Frøynes på Lofthus tek til, vil det krevja tolmod frå innbyggjarane.