Ruland møtte pressen på Hotel Opera i Oslo idet det gjensto en time før meklingsfristen utløper torsdag kveld.

Dersom partene ikke kommer til enighet går 28.000 industriarbeidere ut i streik fredag.

– Meklingen pågår fortsatt, og det er fortsatt mange tema som ikke er løst, fortalte Ruland.

Han ville ikke uttale seg om partene kommer til å forhandle på overtid gjennom natten.

– Før fristutløpet må jeg ta opp med partene om det er grunnlag for mekling på overtid, sa Ruland.

Det er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri som forhandler med fagforbundene Fellesforbundet og Parat i det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

NHO krever nulloppgjør

Ruland fastslår at dette er en av de mer krevende meklingene han har ledet:

– Det er en krevende mekling, det er det ingen tvil om, og bakteppet er at landet står i en økonomisk krise. Dessuten er det fire år siden forrige forbundsvise hovedoppgjør, og det betyr at partene har mange tema de har behov for å bringe inn i meklingen og finne en løsning på, sier han til NTB.

Ruland sier det ikke er ett enkelttema som er det vanskeligste, men å finne en totalløsning for meklingen.

Utgangspunktet for meklingen er to parter som står svært langt fra hverandre.

Mens NHOs representantskap har krevd et nulloppgjør og uttalt at de ikke har noe å gi på verken lønn eller andre goder og ordninger som øker bedriftenes utgifter, krever Fellesforbundet og Parat at medlemmenes kjøpekraft sikres, at minstelønnssatsene heves og en rekke andre justeringer og endringer i avtaleverket.

Ruland sier det fortsatt er bevegelse hos partene.

– Vi jobber aktivt for å prøve å finne løsninger, sier han.

– Streik reelt scenario

På spørsmål om det kan bli streik, sier Ruland at streik er et reelt scenario denne gangen.

– Men vi er optimistiske, sier han.

En eventuell streik vil ramme industribedrifter over hele landet. Fosdalen i Verran vil være den enkeltbedriften som rammes hardest med streikevarsel for 733 ansatte, fulgt av Aibel i Haugesund med 649 og Kværner Stord med 592. Ved Kværner Verdal vil 470 arbeidstakere bli tatt ut.

Over 300 arbeidstakere i hver av bedriftene Aker Solutions, Kaefer Energy og Bilfinger Industrier i Stavanger vil bli tatt ut i en eventuell streik.

På Raufoss vil Benteler Automotive og Nammo hver få over 300 ansatte i streik. På Kongsberg rammes GKN Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace av et tilsvarende uttak.