Ullensvang kommune melder om 20 nye stadfesta smittetilfelle av covid-19 28. januar. Desse er stadfesta med PCR test.

Regjeringa har varsla koronapressemelding tysdag neste veke, der det er venta store lettingar på tiltaka, trass rekordhøge smittetal i Noreg.