2,2 milliardar til oppdrettskommunar: Så mykje får Kvinnherad

Av

Måndag fekk 150 kommunar med fiskeoppdrett her i landet fordelt 2,2 milliardar kroner frå havbruksfondet.