14.5 millionar til fartøyvern i Vestland

Riksantikvaren har fordelt 63 millionar kroner til fartøyvern. 14,5 millioner går til båtar i Vestland.