Ullensvang kommune skriv på sine heimesider at det 26. januar er stadfesta 10 nye positive PCR-testar.

Vidare vert det opplyst at kommunen endrar rapporteringssystemet for nye smittetilfelle, og at det framover vert oppdatert her med stadfesta positive PCR-testar i kommunen.