Tove Frønes. Foto: Vidar Ruud, ANB

Jentene knuser guttene

Hadde det ikke vært for flinke jenter, ville norske 10.-klassinger prestert godt under gjennomsnittet i digitale leseferdigheter.
Publisert 28.06.2011 kl 08:55 Oppdatert 28.06.2011 kl 17:42

Tips en venn på e-post:


Jentene har bedre digitale leseferdigehter enn guttene, ifølge ny undersøkelse. Foto: Terje Pedersen, ANB/Arkiv

Fakta om PISA

  • Programme for International Student Assessment (PISA) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling)
  • Målet er å kartlegge 15-åringers ferdigheter innenfor lesing, matematikk og naturfag
  • PISA kartlegger også elevenes læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning. Elevene svarer også på hvordan de oppfatter forhold ved skolen, som arbeidsmiljøet i klassen
  • I Norge deltok 4.600 elever ved 200 skoler i den siste undersøkelsen våren 2009
  • Totalt 65 land deltok, 34 av dem er medlem i OECD
  • Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Første gang var i 2000, og undersøkelsen fra 2009 er dermed fjerde runde
  • (Kilde: Utdanningsdirektoratet, PISA) (ANB-NTB)

At jenter er så mye flinkere til å lese på nettet enn gutter, har ikke osloelevene Kim Nhi Hoang (14) Satkartar Singh (16) og Håkon Gaure (15) merket noe til.

I den siste PISA-undersøkelsen, som måler digitale leseferdigheter, ligger norske 15-åringer på tiendeplass av til sammen 19 deltakerland når det gjelder nettlesing. Og hadde det ikke vært for flinke jenter, så ville tiendeklassingene ligget godt under gjennomsnittet.

Men Oslo-gutten Håkon Gaure har ikke lagt merke til at 15 år gamle gutter er dårligere enn sine jevnaldrende jenter til å lese på nettet.

– Jeg har ikke lagt noe merke til det, men hvis man skal lese noe, så gjør man det ikke på PC-en, da bruker man lærebøkene. Og jeg leser sånne avisaviser, for jeg er litt sånn retro, sier han.

Sammen med Kim Nhi Hoang og Satkartar Singh er han og 37 andre skoleelever mellom 12 og 16 år på en ukes sommerskole på Institutt for informatikk i Oslo, der de lærer å bygge og programmere legoroboter. Kim er én av bare fem jenter som deltar på kurset, og i motsetning til Håkon, foretrekker hun å lese ting på skjermen.

– Jeg leser for det mest alt på PC-en når jeg skal finne informasjon til stiler og sånn, sier hun.

Hun leser helst nettaviser, og noen kjønnsforskjell i nettlesing har heller ikke hun merket. Men ifølge de tre elevene, er det derimot en merkbar forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruken av Facebook i skoletiden. Mens guttene ofte går på Facebook først, og ikke jobber før de må, prioriterer jentene å bli ferdige med skolearbeidet først, forteller Håkon.

– For trege PC-er

Før nyttår kom det fram at halvparten av norske rektorer syntes tenåringene bruker for mye tid på dataspill og sosiale medier. Men ifølge de tre sommerskoleelevene, spiller de mest dataspill på fritiden.

– PC-ene på skolen er for trege for dataspill. Maskinene vi har på Øraker er ikke raske nok til å brukes til annet enn Word omtrent, sier Håkon.

Håkon går på Øraker ungdomsskole på Oslos vestkant. Der gjør de ifølge ham nesten alle leksene på PC. Men slik er det ikke på alle Oslo-skolene.

– På vår skole bruker vi ikke PC så mye egentlig, men presentasjoner, innleveringer og sånne ting gjøres på PC, forteller Kim. Hun går på østkantskolen Bjørnholt, som ble åpnet høsten 2007.

UDE ser ingen kjønnsforskjell

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utviklet en egen osloprøve som måler elevenes digitale kompetanse, forteller Elin Reite, leder av etatens pedagogiske avdeling. Prøven har blitt gjennomført de siste fire årene, og resultatene av den danner grunnlag for sammenligninger på tvers av skolene.

– På Osloprøvene kan vi ikke se et så stort gap i digital kompetanse mellom kjønn, men selvfølgelig mellom skoler. Dette er et godt utgangspunkt for målrettet oppfølging, sier Reite.

Ifølge henne varierer det veldig fra skole til skole hvor mye de bruker IKT i undervisningen

– Noen Osloskoler er langt framme, mens andre ikke har klart å integrere IKT på en tilfredsstillende måte i undervisningen. Osloprøven er en viktig rettesnor for hvilke skoler som trenger støtte for å utvikle elevenes digitale kompetanse, sier hun (ANB-NTB)

På forsiden nå


Ber folk sjå etter spor

Politiet meiner at nokon kan vera ute og rekognosera i regionen.

Politiet åtvarar folk:

Åtvarar mot svindel

- I denne runden er det ein person som har gitt ut informasjon, og svindlarane fekk logga seg på PC-en, seier politioverbetjent Bodil S. Nakkerud.

Send oss dine vinterbilete

Det er framleis vinter, og HF vil gjerne sjå korleis du har det. Merk dine bilete med #hfvinter på Instagram eller last dei opp her.

Tek opp villrein og turisme

Turisme og villreinen sin arealbruk er eit av mange tema når Hardangervidda villreinutval inviterer til vårmøte.